Zapisy na kurs Nowe Zycie 14-16 maja 2021

Dane na temat kursu

TERMIN

14-16.05.2021r.

MIEJSCE

Dom Diecezjalny TABOR, Rzeszów, ul. Połonińska 25

KOSZT UDZIAŁU:

-z noclegiem: 180zł*
-bez noclegu: 130zł*
*Jeżeli pragniesz uczestniczyć w kursie, ale masz problemy finansowe proszę cię o kontakt z nami.

KONTAKT

W razie pytań prosimy o wiadomość:
tel. 506 120 722
e-mail: biuro@sne.rzeszow.pl

Regulamin Kursu

Prosimy o uważne przeczytanie REGULAMINU !
1. Kurs ma charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nim uczestniczyć. Rejestracja na spotkanie odbywa się
jedynie przez poniższy formularz.
2. Kurs należy przeżyć w całości.
3. W kursie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.
4. W razie braku możliwości dotarcia na kurs, uprzejmie prosimy o pilny kontakt. O tym fakcie prosimy uprzedzić organizatorów najpóźniej
na dzień przed wydarzeniem wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@sne.rzeszow.pl lub telefonicznie dzwoniąc na 506120722.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia terminu i odwołania kursu z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów.
6. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów oraz innych środków odurzających.
7. Parking rekolekcyjny znajduje się za bramą nr 2 (od strony firmy Handlopex) bezpośrednio przy Budynku „C”.
8. Uczestnicy kursu zobowiązują się także do:
– przestrzegania regulaminu wewnętrznego Domu Diecezjalnego TABOR, w którym kurs jest prowadzony (dostępny tutaj:
https://bit.ly/2RVI7Sg),
– stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów,
– noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania spotkania swoich identyfikatorów,
– zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.
9. W razie pytań prosimy o wiadomość e-mail na adres: biuro@sne.rzeszow.pl lub telefonicznie pod numerem 506120722

Formularz zgłoszeniowy

Nocleg jest świetną okazją na odejście od problemów dnia codziennego i głębszemu przeżyciu kursu. Można również spędzić ten czas z innymi uczestnikami i posłuchać ich świadectw.
Regulamin dostępny nad formularzem zgłoszeniowym