Moduł II

KURS ALFA I KURSY Z PLATFORMY SZUKAJĄC BOGA.PL

Kurs Alfa

Kurs Alfa to kurs ewangelizacyjny, składający się z 10 spotkań, których tematami są podstawy wiary chrześcijańskiej. Spotkania dotyczą osoby Jezusa, Ducha Świętego, zbawienia, Pisma świętego, wiary, modlitwy oraz głoszenia Dobrej Nowiny. Kurs jest skierowany do ludzi wierzących, poszukujących oraz ateistów. Mówi o podstawach chrześcijaństwa, lecz także przynosi wiele owoców ludziom głęboko wierzącym. Ma na celu pomoc ludziom ochrzczonym, którzy utracili wiarę lub którym nigdy jej nie przekazano. W związku z tym doskonale wpisuje się w dzieło nowej ewangelizacji.

Kursy z platformy SzukajacBoga.pl

Platformę SzukającBoga.pl tworzą wolontariusze – polscy chrześcijanie wyznania katolickiego i protestanckiego. Łączy ich pragnienie podzielenia się z innymi tym, co wpłynęło na zmianę życia i pomogło nawiązać bliską i osobistą więź z Bogiem. Poruszeni faktem, że Bóg tak bardzo ich ukochał, że posłał swojego Jedynego Syna Jezusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, chcą w interaktywnej prezentacji, w prosty i zrozumiały sposób powiedzieć współczesnemu człowiekowi o Jego miłości. Sam zobacz o co chodzi w tym projekcie: SzukajacBoga.pl

Moduł 1
Moduł 2