Moduł I

21 KURSÓW (SESA)

Pierwszy etap – podstawy życia chrześcijańskiego

Kurs Nowe Życie
Pierwszy kurs SNE. Jeżeli pragniesz doświadczyć spotkania z Jezusem i otrzymać Nowe Życie, Życie dziecka Bożego i Dziedzica Jego Królestwa, ten kurs jest skierowany właśnie do Ciebie! Będziesz mógł nawiązać lub odnowić swoją osobistą więź z Jezusem i Kościołem.

Kurs Uczniowie z Emaus
Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.

Kurs Jan
Uczy przeżywania bliskiej relacji ucznia z Jezusem Mistrzem. Kurs pokazuje, jak na wzór św. Jana, stać się umiłowanym uczniem Jezusa, zakochanym i wsłuchanym w Jego Słowo.

Jezus wg Czterech Ewangelistów
Przedstawia Osobę Jezusa widzianego oczami ewangelistów. Kurs pokazuje bogactwo Ewangelii.

Kurs Biblijna Historia Zbawienia
Pozwala zobaczyć swoje życie przez pryzmat historii zbawienia. Kurs pozwala odkryć stałe działanie Boga w historii, aby zdać sobie sprawę, że historia zbawienia jest naszą własną historią.

Kurs Mojżesz
Pokazuje jak być dobrym liderem otwartym na plan Boży i pracującym we wspólnocie przyjaciół. Kurs uczy jak podejmować decyzje, które zmieniają życie.
Odkrywa drogę do szczęścia

Kurs Błogosławieństw

Pokazuje moc błogosławieństwa Bożego.

Drugi etap – wzrostu
(formacja ewangelizatorów) :

Kurs Paweł
Uczy jak skutecznie głosić Dobrą Nowinę o Jezusie współczesnemu człowiekowi. Celem kursu jest formowanie ewangelizatorów dla nowej ewangelizacji.

Kurs Tymoteusz
Uczy jak rozumieć Biblię i jak ją nieść z pośpiechem do innych, tak jak to uczynił Tymoteusz. Kurs wprowadza w techniki ułatwiające zapamiętywanie, podkreślanie i lekturę Słowa Bożego.

Kurs Apollos
Uczy głosić oferując konkretne narzędzia pozwalające szukać przesłania, zbudować i pogłębić je oraz przekazać je w taki sposób aby mogło być rozumiane i głoszone dalej.

Kurs Sekret Pawła
Odkrywa sekrety Pawła, który w krótkim czasie odniósł niesamowity sukces w ewangelizacji. Kurs pomaga poznać sekret skutecznej pracy pastoralnej i ewangelizacyjnej.

Kurs Pięćdziesiątnica
Otwiera na posługę charyzmatyczną w dziele nowej ewangelizacji. Kurs pokazuje wiele charyzmatów, które umarły albo nie rozwijają się w Kościele, a podczas tego kursu można je lepiej poznać i na  nowo obudzić.

Kurs Teologia Biblijna
Uczy głębi rozumienia Słowa, do której prowadzą tajniki literackie, środowisko i główne linie teologiczne, przenikające całą Biblię. Poprzez ten kurs Słowo Boże staje się bardziej jasne i zrozumiałe.

Kurs Wspólnota
Pozwala odnowić na nową tożsamość wspólnoty i pomaga pogłębić relacje między sobą. Kurs uczy jak stać się nowym czytelnym znakiem  dla innych we wspólnocie, tak by były one prawdziwym miejscem ewangelizacji i wzrostu wiary.

Trzeci etap – formacja
(formacja formatorów ewangelizatorów) :

Kurs Andrzej

Kurs pokazuje metodologię i wizję programu Redemptoris Missio. Pokazuje proses formacji nauczycieli i ekipy posługi ewangelizacyjnej.

Kurs Izajasz
Kurs wprowadza w świat Biblii. Pokazuje jej podział, natchnienie, rodzaje literackie i język w niej zawarty, a także jej narodziny i prosces kształtowania się.

Kurs Maryja
Kurs przedstawia Maryję jako Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła. Ukazuje Jej rolę w zbawczym planie zbawienia i pomaga zaprosić Ją do siebie, jako swoją Matkę.

Kurs Piotr
Kurs wprowadza w fundamentalne zasady eklezjologii. Pokazuje miejsce i rolę w kościoła w dziele zbawienia.

Kurs Liturgii Melchizedek
Pomaga w lepszym rozumieniu, przeżywaniu i celebrowaniu obecności Jezusa Chrystusa w Liturgii.

Kurs Nehemiasz
Kurs uczy budować Królestwo Boże we wszystkich dziedzinach życia społecznego, na wzór Nehemiasza, który odbudował ruiny miasta Jeruzalem.

Kurs Jetro
Uczy jak pracowac dla jedności Kościoła – Ciała Chrystusa

Moduł 2
Moduł 2