Zjazd dyrektorów

12 października w Płocku odbył sie zjazd dyrektorów Szkół Nowej Ewangeliazacji porozumienia SESA. Naszą diecezje reprezentował ks. Piotr Gnat. Podczas obrad zastanawiano się nad formą zaangażowania Szkół w działalność Światowch Dni Młodzieży.