Zjazd Dyrektorów SNE

 

W dniu 24 października 2016 r. przy Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu odbył się Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół Nowej Ewangelizacji. Przewodniczył ku ks. Artur Sepioło. Obecna była także SNE Rzeszów reprezentowana przez Dyrektora SNE ks. Piotra Gnata, Magdalenę Wójcik i Marzenę Bazan.

 

Cały dzień przebiegał w atmosferze modlitwy i radości ze wspólnego spotkania. Wszystko zaczyna się w Jezusie, także i my rozpoczęliśmy spotkanie od wspólnej adoracji Pana w Najświętszym Sakramencie, w kaplicy św. Józefa, powierzając Jemu prowadzenie zjazdu i prosząc o owocne obrady. W tej samej kaplicy odprawiona została Eucharystia-centralny punkt dnia-którą koncelebrowali wszyscy obecni na zjeździe kapłani,  wraz z uczestnikami. Oddali oni Bogu całe dzieło Nowej Ewangelizacji i prosili o Jego błogosławieństwo.

 

Po adoracji wysłuchaliśmy ciekawej konferencji ks. dr Piotra Spyry. Tematem przewodnim była droga rozwoju i formacji w SNE, zarówno uczestników poszczególnych kursów jak i prowadzących, oraz ukazanie celu, do  którego Szkoły powinny dążyć podejmując decyzje na najbliższy czas, ale także na dalsze lata.

 

Po obiedzie i wysłuchaniu kolejnej konferencji dotykającej tematu  miejsca Eucharystii podczas kursów SNE, którą wygłosił ks. dr Sławomir Płusa z SNE św. Dobrego Łotra w Radomiu, był czas spotkania w grupach, gdzie mieliśmy możliwość podzielenia się  problemami  wynikającymi podczas prowadzenia kursów Nowe Życie oraz Emaus. Wymiana  konkretnych doświadczeń poszczególnych Szkół w tych  zagadnieniach była bardzo ubogacająca, zwłaszcza dla tak młodych jednostek jak Rzeszowska SNE.

 

Mieliśmy także możliwość sprecyzowania pytań, które pomogą w dalszym funkcjonowaniu i rozwoju dzieła Szkół Nowej Ewangelizacji i zostaną przekazane krajowemu zarządowi SNE.

 

Wszyscy w ramach dyskusji zgodnie podkreślali, iż spotkanie było bardzo cenne, zarówno w kontekście osobistej formacji, jak i w wymiarze grupowo-szkoleniowym. Natomiast możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami zjazdu  z całej Polski, będzie konkretną  pomocą  na przyszłość w funkcjonowaniu i rozwoju poszczególnych Szkół SNE.

 

Magdalena Wójcik