Szóste spotkanie ARCH+

Dnia 5 grudnia odbyło się szóste spotkanie Akademii Rozwoju Chrześcijanina. Tematem spotkania było „Pokonywanie przeszkód”, a poprowadził je Filip Król.
W Powiatowym Centrum Kultury w Wiśniowej miał również miejsce występ ewangelizacyjny Zespołu CZEŚĆ z Wisły.