Spotkanie Wspólnoty SNE

14 września 2016 odbyło się spotkanie Wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji. Na spotkaniu, po wspólnej modlitwie, katechezę na temat historii życia proroka Eliasza, który był jednym z największych proroków Starego Testamentu, wygłosiła Basia.

Z konferencji mogliśmy dowiedzieć się np. o wskrzeszeniu syna wdowy, u której w Sarepcie Sydońskiej zamieszkiwał prorok Eliasz, oraz o konfrontacji z Kapłanami Baala, która jednoznacznie określiła kto oddaje cześć Jedynemu Bogu.