Spotkanie z bp. Janem Wątrobą

3 listopada odbyło się spotkanie Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Rzeszowskiej bł. Pawła VI.
Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią pod przewodnictwem JE Bpa Jana Wątroby, następnie w dalszej części osoby zaangażowane w rozwój Wspólnot skupionych w ramach SNE miały okazję przedstawić Biskupowi szczegóły swojej działalności, oraz podzielić się swoimi świadectwami.
 
O kursach SESA opowiedział Piotr, o procesie formacji w ramach wspólnoty SNE zaś Agnieszka. Z ramienia Fundacji Troska oraz platformy Szukając Boga głos zabrał Lucjan, Joanna, Ewa, oraz Magda.
Ks. Stanisław przedstawił swoje działania w ramach organizowanych rekolekcji z kursem tańca dla młodzieży.
 
Wystąpienia były przeplatane świadectwami, z których dowiedzieliśmy się, jak Miłość Boża i Jego Miłosierdzie zmieniło życie każdej z osób.
Spotkanie zakończyło się posiłkiem, przy którym uczestnicy mogli poznać się lepiej i wymienić swoimi doświadczeniami ewangelizacyjnymi.