Rodzaje modlitwy

21 grudnia odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji. Na spotkaniu nauczanie na temat rodzajów modlitwy wygłosiła Paulina.
 
Istnieją różne formy modlitwy, a każda z nich w inny sposób przybliża nas do Boga i pomaga tworzyć z nim żywą relację. I tak modlitwa poprzez adorację jest stanięciem w prawdzie i uznaniem w pokorze Boga jako Stwórcy. Modlitwa prośby, choć czasem bardzo wojownicza, jest wyrazem świadomości naszego związku z Bogiem, zaś Wstawiennictwo jest modlitwą, która bardzo przybliża nas do modlitwy samego Jezusa. Każda z nich na swój sposób pomaga nam budować relację z naszym Stwórcą.