Błogosławieństwo

Po raz kolejny w dniu 7 grudnia 2016 odbyło się spotkanie naszej Wspólnoty.
Rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią, a po wspólnej modlitwie katechezę wygłosił Tomek, odpowiadając m.in. na pytania: „Czy Bóg lubi błogosławić?”, „Czy rezerwuje to prawo dla siebie, czy może lubi się nim dzielić?”
 

Błogosławieństwo jest wyrazem głębokiego dążenia modlitwy chrześcijańskiej: jest ono spotkaniem Boga i człowieka. W błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka przyzywają się nawzajem i łączą. Modlitwa błogosławieństwa jest odpowiedzią człowieka na dary Boże. Ponieważ Bóg błogosławi, serce człowieka może z kolei błogosławić Tego, który jest źródłem Błogosławieństwa.