Pierwsze spotkanie ARCH+

W domu rekolekcyjnym dnia 25 września TROSKA w Kozłówku rozpoczęła się Akademia Rozwoju Chrześcijanina w skrócie ARCH+, obejmująca 12 spotkań formacyjnych. Stanowi ona częśc projektu Szukając Boga i ma na celu pogłębienie konkretnych zagadnień z życia chrześcijanina. Koordynatorami Akademii są Joanna i Lucjan Stopowie. Spotkania odbywaja sie co dwa tygodnie w piatki w domu TROSKI jak również w Powiatowym Centrum Kultury we Wiśniowej. W Akademii bierze udział około 35 osób. Na wiosnę przeszli oni Kurs ALFA. Pierwsze spotkanie prowadził Jerzy Grędziak pod tytułem: „Dojrzałość”. Odbyło się ono w TROSCE.