Nowa Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

 
„Idźcie i głoście” to hasło, które będzie nam towarzyszyć w Roku Duszpasterskim Kościoła w Polsce od pierwszej niedzieli Adwentu.
W dniu 26 listopada w Domu Diecezjalnym Tabor odbyło się zebranie Członków Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej.
 
Celem spotkania było nakreślenie wspólnej wizji realizowania programu duszpasterskiego oraz wybór nowego Prezydium Rady. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią pod przewodnictwem ordynariusza diecezji ks.bp Jana Wątroby.
Po Eucharystii uczestnicy wysłuchali konferencji ks. dra Krzysztofa Golasa o roli świeckich w Kościele.
Kolejnym punktem programu były wybory do Prezydium Rady na kolejną trzyletnią kadencję. Do nowego Prezydium Rady zostali wybrani:
 
Halina Szydełko (Akcja Katolicka),
Kazimierz Gołojuch (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich),
Adam i Małgorzata Kawałkowie (Domowy Kościół),
Krystyna Kołodziej (Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność),
Anna Dzwonkowicz (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży),
Katarzyna Marciniec (Ruch Apostolstwa Młodzieży),
Agnieszka Lęcznar (Szkoła Nowej Ewangelizacji).
 
Po obradach, które odbyły się w miłej atmosferze, ciastkach i morzu kawy, bp Jan Wątroba dokonał podsumowania spotkania.
Naszej koleżance oraz wszystkim wybranym do Prezydium Rady składamy gratulacje i życzymy owocnego czasu posługi.
 
– Marzena Bazan