Kurs nowe życie

„W trakcie kursu doświadczyłem w szczególny sposób ogromnej bliskości Boga. Po wylaniu Ducha Świętego poczułem pokój, ukojenie, poczułem się kochany taki jaki jestem, grzeszny. Dzięki temu, że mogłem świadomie uczynić Jezusa Panem mojego życia, wiem, że moje życie ulegnie zmianie. Chrystus jest odtąd moim Panem. Amen”.

Tak po przeprowadzonym KURSIE NOWE ŻYCIE wypowiadał się Miron. Kurs ten został przeprowadzony w dniach od 5 do 7 lutego w ramach działań Szkoły Nowej Ewangelizacji (SNE) bł. Pawła VI Diecezji Rzeszowskiej w Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie. Kurs ten jest pierwszym i podstawowym z 21 innych w ramach tzw. projektu SESA. Uczestniczyło w nim 49 osób.

Jak mówi dyrektor SNE ks. Piotr Gnat „metodyka kursu jest bardzo ciekawa i wymagająca. Konferencje głoszone są nie tylko przez kapłana ale i przez świeckich z odpowiednio przygotowanych materiałów. Podczas głoszeń wykorzystuje się bardzo ciekawe rekwizyty. Po wysłuchaniu konferencji przechodzi się do sali dynamik, gdzie uczestniczy się w kreatywnych zajęciach. Nie można zdradzać metodologii kursów, aby miały one swoją świeżość i dynamizm. Prowadzić kursy uczymy się od Pallotyńskiej SNE z Lublina.”

Celem Kursu Nowe Życie jest pogłębienie relacji z żywą Osobą Jezusa Chrystusa i włączenie się czynne w życie parafii przez formację w konkretnej wspólnocie. Ks. Piotr w sposób szczególny składa podziękowanie ekipie prowadzącej na czele z narzeczeństwem Piotrem Bilo i Kingą Bik. Kurs ten był pierwszym przeprowadzonym przez SNE bł. Pawła VI, w kwietniu będzie kolejny, na który serdecznie zapraszamy. Na wiosnę w domu filialnym SNE TROSKA w Kozłówku w Gminie Wiśniowa zostanie zorganizowany Kurs ewangelizacyjny ALFA.

Joanna Krok-Rysz