Kurs ALFA

Na wiosnę w domu rekolekcyjnym TROSKA odbył się kurs ewangelizacyjny ALFA. Brało w nim udział około 40 osób. Kurs obejmował 10 spotkań, odbywały się one w piątki. Jedno ze spotkań zostało zrealizowane jako trzydniowe rekolekcje w ośrodku Caritas w Budach Głogowskich. Celem kursu było nawiązanie żywej relacji z Jezusem Chrystusem. Osoby, które przeszły kurs stworzyły wspólnotę ewangelizacyjna w rejonie strzyżowskim.