Klucze do bram miłosierdzia

W Roku Miłosierdzia Szkoła Nowej Ewangelizacji bł. Pawła VI Diecezji Rzeszowskiej w dniach od 29 do 31 stycznia zorganizowała rekolekcje pt.: „Klucze do Bram Miłosierdzia”. Prowadziła je Wspólnota Miłości Miłosiernej z Polańczyka, którą założył ks. Marek Wasąg. Rekolekcjonista podczas konferencji zapraszał słuchaczy, aby nie bali się wejść w doświadczenie ciemności. Świadomość swojej niewystarczalności, czyli grzeszności, jest warunkiem pełnego otwarcia się na dar Bożego Miłosierdzia.

Ks. Marek tłumaczył, że podstawowym kluczem do Bram Miłosierdzia jest ufność. Jej moc pokazał na przykładzie życia siostry Faustyny i Matki Teresy z Kalkuty. W niedzielne przedpołudnie uczestnicy wzięli udział w modlitwie o wylanie Miłości Miłosiernej.

W rekolekcjach wzięło udział około 70 osób. Konferencje ks. Marka będzie można odsłuchać na portalu: www.zywawiara.pl