Ewangelizacja uliczna

27 maja 2016 w ramach Finału Festiwalu Wiary 7 diakonii ewangelizacyjnych z różnych wspólnot kościoła katolickiego z naszej diecezji, wyruszyło w godzinie miłosierdzia z 7 różnych miejsc Rzeszowa w kierunku ulicy 3go Maja. Wśród nich znalazła się i nasza Szkoła Nowej Ewangelizacji.

Wyruszyliśmy z Bulwarów nad Wisłokiem, na których wyśpiewywaliśmy Panu uwielbienie, dawaliśmy świadectwo działania Boga w naszym życiu, oraz głosiliśmy Dobrą Nowinę. Następnie przeszliśmy do centrum miasta, gdzie pod kościołem św. Krzyża miało miejsce spotkanie wszystkich wspólnot.

Dzień zakończył koncert ewangelizacyjny zespołu „ZaNim”, podczas którego katechezę i swoje świadectwo wygłosił Witek Wilk.