Erygowanie Szkoły

Ks. Biskup Jan Wątroba erygował Szkołę Nowej Ewangelizacji Pawła VI Diecezji Rzeszowskiej, której dyrektorem powołał ks. Piotra Gnata.