Czwarte spotkanie ARCH+

Dnia 6 listopada Jakub Grądzki poprowadził kolejne spotkanie Akademii Rozwoju Chrześcijanina na temat „Ewangelizacja dostosowana do kultury”. Odbyło się ono w domu rekolekcyjnym TROSKA w Kozłówku.