fw-1

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli,

a jeśli słucha nauczycieli , to dlatego, że są świadkami”

Św. Paweł VI

„Consilium de Lacis” 2 X 1974

fw-1
"Kościół jak najbardziej może ewangelizować świat za pomocą swego postępowania
i obyczaju, to jest przez świadectwo potwierdzone życiem"

Św. Paweł VI

Evangelii Nuntiandi 41

fw-1

„Bez modlitwy nie ma chrześcijańskiego życia”

Św. Paweł VI

fw-1

„Oprócz ogólnego i publicznego głoszenia Ewangelii zawsze jest godne uznania

i ważne przekazywanie Ewangelii prywatne, od osoby do osoby”

Św. Paweł VI

Evangelii Nuntiandi 46

fw-1

„Techniczne środki ewangelizacji są dobre, ale choćby były absolutnie doskonałe,

nie zastąpią cichego tchnienia Ducha”

Św. Paweł VI

Evangelii Nuntiandi 75