Kim jesteśmy? Kim jesteśmy
Jesteśmy katolicką kerygmatyczną Szkołą Nowej Ewangelizacji Św. Pawła Diecezji Rzeszowskiej. Więcej...

Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Pawła VI Diecezji Rzeszowskiej
Cel – cel jest jeden Jezus Chrystus. Chcemy dążyć do takiego poznania Go, żeby móc Go naśladować w głoszeniu, w postępowaniu, w modlitwie, w relacjach z ludźmi, po prostu w życiu…
Do celu prowadzą różne drogi. Droga naszej szkoły to uczniostwo.
Uczymy się żyć jak Jezus, głosić jak On, myśleć jak On, po to, aby innych uczyć jak mogą spotkać Żywego Boga. Działalność naszej SNE to ewangelizacja, formacja ewangelizatorów, oraz w przyszłości inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych w parafiach, diecezji….tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i przez doświadczenia. Chcemy to robić poprzez różnego rodzaju kursy, za pomocą, których, chcemy prowadzić innych do spotkania poprzez doświadczenie Żywego Boga.
Do tego potrzebna jest formacja. Ąby móc formować innych trzeba nieustannie formować samego siebie.
FORMACJA
 uczestnictwo w kursach (warsztatach, szkołach, rekolekcjach),
 uczestnictwo w spotkaniach otwartych,
 spotkania w małych grupach,
 adorację,
 posługiwanie

spotkania otwarte – co dwa tygodnie Msza Święta, modlitwa, konferencja lub adoracja
spotkania w małej grupce – dzięki spotkaniom w małych grupach możemy dzielić się osobistym świadectwem naszej wiary, pogłębiać relacje i wzrastać we wzajemnej miłości.
Co robimy na takich spotkaniach?
 modlimy się,
 czytamy Słowo Boże,
 formujemy się w oparciu o materiały dostarczane przez Wspólnotę,
 rozmawiamy, budujemy wzajemne relacje.
Dobra relacja z Panem Jezusem to dobra relacja z drugim człowiekiem.

Powtarzając za Janem Pawłem II
Nowa Ewangelizacja to ewangelizacja nowa w zapale, nowa w metodach, nowa w środkach wyrazu.
Nowa w zapale to znaczy poprzez doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem pragniemy by inne osoby mogły doświadczyć osobiście żywej relacji z Bogiem.
Nowa w metodach to głoszenie Kerygmatu, czyli Boga, który kocha mimo grzechów i słabości, który posłał swojego Syna, aby umarł za mnie i za ciebie na krzyżu i który Zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego, abyśmy doświadczali na nowo owoców odkupienia we wspólnocie Kościoła.
Nowa w środkach wyrazu oznacza przekazywanie Kerygmatu w sposób zrozumiały dla każdej osoby. Nowe środki to także wykorzystywanie rozmaitych form takich jak np. świadectwo, które pozwalają głębiej przeżyć przekazywane prawdy.

Jeśli masz pragnienie wesprzeć finansowo naszą wspólnotę z góry dziękujemy i zapewniamy cię o naszej modlitwie. Środki te wykorzystywane są na cele ewangelizacyjne.Katolickie Stowarzyszenie TABOR – SNE ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów,KRS: 0000338176, NIP: 8133601895;
Nr konta: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu Oddział w Rzeszowie:08 9096 0004 2012 0080 8938 0004 Więcej…

fw-1

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli,

a jeśli słucha nauczycieli , to dlatego, że są świadkami”

Św. Paweł VI

„Consilium de Lacis” 2 X 1974

fw-1

"Kościół jak najbardziej może ewangelizować świat za pomocą swego postępowania

i obyczaju, to jest przez świadectwo potwierdzone życiem"

Św. Paweł VI

Evangelii Nuntiandi 41

fw-1

„Bez modlitwy nie ma chrześcijańskiego życia”

Św. Paweł VI

„Oprócz ogólnego i publicznego głoszenia Ewangelii zawsze jest godne uznania

i ważne przekazywanie Ewangelii prywatne, od osoby do osoby”

Św. Paweł VI

Evangelii Nuntiandi 46

„Techniczne środki ewangelizacji są dobre, ale choćby były absolutnie doskonałe,

nie zastąpią cichego tchnienia Ducha”

Św. Paweł VI

Evangelii Nuntiandi 75

Brak nadchodzących wydarzeń

Zapisz się na kurs

Zapraszamy na kurs Nowe Życie, który odbędzie się w terminie 10-12.03.2023.

Więcej szczegółów na zakładce "Zapisy".

Zapraszamy :)