Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami!

biuro@sne.rzeszow.pl

Ks. Piotr Gnat
Dyrektor:

509 554 335
dyrektor@sne.rzeszow.pl

 

Ks. Stanisław Zagórski
koordynator:

695 411 601
stanislaw@sne.rzeszow.pl

 

Magdalena Wójcik
zapisy – TROSKA:

604 878 726
zapisy.troska@sne.rzeszow.pl