Kim jesteśmy? Kim jesteśmy
Jesteśmy katolicką kerygmatyczną Szkołą Nowej Ewangelizacji bł. Pawła Diecezji Rzeszowskiej. Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Charismata im. Św. Pawła Apostoła. Więcej...

Szkoła Nowej Ewangelizacji Bł. Pawła VI Diecezji Rzeszowskiej
Cel – cel jest jeden Jezus Chrystus. Chcemy dążyć do takiego poznania Go, żeby móc Go naśladować w głoszeniu, w postępowaniu, w modlitwie, w relacjach z ludźmi, po prostu w życiu…
Do celu prowadzą różne drogi. Droga naszej szkoły to uczniostwo.
Uczymy się żyć jak Jezus, głosić jak On, myśleć jak On, po to, aby innych uczyć jak mogą spotkać Żywego Boga. Działalność naszej SNE to ewangelizacja, formacja ewangelizatorów, oraz w przyszłości inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych w parafiach, diecezji….tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i przez doświadczenia. Chcemy to robić poprzez różnego rodzaju kursy, za pomocą, których, chcemy prowadzić innych do spotkania poprzez doświadczenie Żywego Boga.
Do tego potrzebna jest formacja. Ąby móc formować innych trzeba nieustannie formować samego siebie.
FORMACJA
 uczestnictwo w kursach (warsztatach, szkołach, rekolekcjach),
 uczestnictwo w spotkaniach otwartych,
 spotkania w małych grupach,
 adorację,
 posługiwanie

spotkania otwarte – co dwa tygodnie Msza Święta, modlitwa, konferencja lub adoracja
spotkania w małej grupce – dzięki spotkaniom w małych grupach możemy dzielić się osobistym świadectwem naszej wiary, pogłębiać relacje i wzrastać we wzajemnej miłości.
Co robimy na takich spotkaniach?
 modlimy się,
 czytamy Słowo Boże,
 formujemy się w oparciu o materiały dostarczane przez Wspólnotę,
 rozmawiamy, budujemy wzajemne relacje.
Dobra relacja z Panem Jezusem to dobra relacja z drugim człowiekiem.

Powtarzając za Janem Pawłem II
Nowa Ewangelizacja to ewangelizacja nowa w zapale, nowa w metodach, nowa w środkach wyrazu.
Nowa w zapale to znaczy poprzez doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem pragniemy by inne osoby mogły doświadczyć osobiście żywej relacji z Bogiem.
Nowa w metodach to głoszenie Kerygmatu, czyli Boga, który kocha mimo grzechów i słabości, który posłał swojego Syna, aby umarł za mnie i za ciebie na krzyżu i który Zmartwychwstał i zesłał Ducha Świętego, abyśmy doświadczali na nowo owoców odkupienia we wspólnocie Kościoła.
Nowa w środkach wyrazu oznacza przekazywanie Kerygmatu w sposób zrozumiały dla każdej osoby. Nowe środki to także wykorzystywanie rozmaitych form takich jak np. świadectwo, które pozwalają głębiej przeżyć przekazywane prawdy.

Jeśli masz pragnienie wesprzeć finansowo naszą wspólnotę z góry dziękujemy i zapewniamy cię o naszej modlitwie. Środki te wykorzystywane są na cele ewangelizacyjne.Katolickie Stowarzyszenie TABOR – SNE ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów,KRS: 0000338176, NIP: 8133601895;
Nr konta: Alior Bank:08-2490-0005-0000-4600-8995-7112 Więcej…

fw-1

„Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli,

a jeśli słucha nauczycieli , to dlatego, że są świadkami”

bł. Paweł VI

„Consilium de Lacis” 2 X 1974

fw-1

"Kościół jak najbardziej może ewangelizować świat za pomocą swego postępowania

i obyczaju, to jest przez świadectwo potwierdzone życiem"

bł. Paweł VI

Evangelii Nuntiandi 41

fw-1

„Bez modlitwy nie ma chrześcijańskiego życia”

bł. Paweł VI

„Oprócz ogólnego i publicznego głoszenia Ewangelii zawsze jest godne uznania

i ważne przekazywanie Ewangelii prywatne, od osoby do osoby”

bł. Paweł VI

Evangelii Nuntiandi 46

„Techniczne środki ewangelizacji są dobre, ale choćby były absolutnie doskonałe,

nie zastąpią cichego tchnienia Ducha”

bł. Paweł VI

Evangelii Nuntiandi 75

Nadchodzące wydarzenia

Luty
12

Spotkanie formacyjne – Symbol Wiary- Wierzę w Boga

12 lutego 2018

Zapraszamy na spotkanie SNE w  d.d. Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Rozpoczynamy o godzinie 18 w kaplicy bł. Pawła VI wspólną modlitwą, po której będzie konferencja.

więcej
19

Spotkanie Formacyjne – Ojciec, Trójca Święta, Wszechmogący

19 lutego 2018

Zapraszamy na spotkanie SNE w  D. D. Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 18 w kaplicy. Potem zapraszamy na wspólną modlitwę i konferencję

więcej
23

Kurs „Nowe Życie”

23 lutego 2018
Announcement Image

Zadajesz sobie pytania o sens życia?

O to kim jest Bóg, jak Go odnaleźć i usłyszeć?

Chcesz dowiedzieć się kim tak naprawdę jesteś?

Jaką drogą masz iść, by poczuć szczęście?

Jeśli tak, to nie czekaj dłużej, zacznij działać i daj sobie…

więcej
26

Spotkanie w małych grupkach

26 lutego 2018
Zapraszamy na spotkanie w małych grupkach. Dzielimy się na nich swoimi doświadczeniami spotkania Żywego Boga w życiu codziennym i naszym świadectwem ewangelizacyjnym. Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o małych grupkach…
więcej
Marzec
5

Spotkanie Formacyjne – Stwórca, stworzenie, Opatrzność Boża

5 marca 2018
Zapraszamy na spotkanie SNE w  D. D. Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 18 w kaplicy, po której będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Potem zapraszamy na konferencję.
więcej
12

Spotkanie formacyjne – Niebo i ziemia, Aniołowie, świat widzialny, człowiek

12 marca 2018

Zapraszamy na spotkanie SNE w  d.d. Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Rozpoczynamy o godzinie 18 w kaplicy bł. Pawła VI wspólną modlitwą, po której będzie konferencja.

więcej
19

Spotkanie formacyjne – Upadek, grzech pierworodny

19 marca 2018

Zapraszamy na spotkanie SNE w  D. D. Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 18 w kaplicy. Potem zapraszamy na wspólną modlitwę i konferencję

więcej
26

Spotkanie w małych grupkach

26 marca 2018
Zapraszamy na kolejne spotkanie małej grupki. To czas, kiedy się wspólnie modlimy i dzielimy doświadczeniami z tego jak Bóg działa w naszym życiu i o tym jak ewangelizacja wpływa na nasze otoczenie. Jeśli chcesz się przyłączyć do…
więcej